Styrelsen 2023


Ordförande 
Niklas Svartbäck

Viceordförande 
Victor Ohlis

Kassör 
Fanny Hästbacka

Sekreterare 
Nathalie Nyman 

 

2023-2024

Victor Ohlis, Johnny Dahlin, Fanny Hästbacka, Jonathan Nyman, Andreas Lönnvik

2022-2023

Emil Mannil, Alexander Jakas, Markus Markkula, Joakim Engstrand, Nathalie Nyman. 

2023

Suppleanter: Lucas Nymark, Fanny Fors. 

VUF Kommitté: Evelina Sabel, Mirjam Antus, Julia Grannas, Jessica Klockars, Nina Nickull.